Питања и одговори 2

Овде се налазе питања и одговори у вези јавне набавке столарије за школу:

ПИТАЊЕ:

Молимо Вас да нам потврдите да се позиције 1 и позиције 10 прозора димензија 100x130 отварају само
око хоризонталне осе ( на кип ) како је дато у шемама столарије и који је начин отварања тих прозора
( да ли је начин отварања на шипку, на канап или на обичну прозорску ручицу ) ?


ОДГОВОР:

Поштовани,
потврђујемо Вам да се позиције 1 и позиције 10 прозора димензија 100x130 отварају само око
хоризонталне осе ( на кип ) како је дато у шемама столарије. Начин отварања тих прозора је на обичну
прозорску ручицу.

Comments