Контакт

Основни подаци:

Пун назив: 

Основна школа "Бранко Радичевић" - Бор

Седиште:

19210 Бор

Адреса:

Моше Пијаде 31

Телефони:

Директор тел/факс:

(030) 458 290

Секретар:

(030) 428 881

Књиговодство:

(030) 458 291

Електронска пошта

Основна адреса:

osbrankoradicevic@mts.rs

Подаци о рачуну код банке:

Назив банке:

Управа за јавна плаћања

Текући рачун основни:

"Родитељски динар", текући рачун
на који родитељи уплаћују рате
за уџбенике, екскурзију, ужину...

840-1474660-27

840-5088760-96


Остали подаци:

Порески идентификациони број (ПИБ):

100500020

Школа је обвезник ПДВ-а:

Да

Матични број:

07130082

Шифра делатности:

8520Подстранице (1): Где смо
Comments