О школи‎ > ‎

Из историје школе

Основна школа „Бранко Радичевић“ – Бор

Основној школи „Бранко Радичевић“ претходила је осмогодишња школа која је настала спајањем четвороразредне основне школе и нижих разреда гимназије у Бору, у току школске 1954/55. године. Ова прва основна школа у осмогодишњем трајању, звана осмољетка, почела је са радом 1. фебруара 1955. године.
Велики број ученика и одељења (38) и недостатак школског простора диктирао је стварање две школе у посебним зградама. Решењем Народног одбора среза борског бр. 7592 од 30. јула 1955. године дошло је до формирања две основне осморазредне школе: осмогодишње бр. 1 и осмогодишње бр. 2 . Прво поменута школа добила је назив „ Бранко Радичевић“ , а друга „ Вук Караџић“.
Осмогодишња школа бр. 1 налазила се у згради Дома ученика у привреди и почела са радом септембра 1955. године. Имала је 25 одељења: 13 нижих разреда са 413 и 12 одељења виших разреда 386 ученика, свега 799 ученика. Први директор ове васпитно-образовне установе био је Драгољуб Траиловић на дужности до краја школске 1958/59. године.
Међу наставницима школе у време почетног рада налазили су се: Наталија Шенк, Никосава Јовановић, Коста Динић, Владимир Ђурић, Агнеза Лукан, Илија Жикић, Милорад Гојковић, Будимир Јовановић, Новак Аранђеловић, Лидија Цветковић, Душан Ристић, Вера Стојановић, Реља Тасић, Александар Гвозденовић, Перса и Милош Стојковић и др. , већим делом учитељи.
Школске 1957/58. године на подручју Бора и његове околине, у свим школама су постојали школски одбори – органи управљања састављен од представника друштвене средине, ђачких родитеља, радника и грађана. Њиховим залагањем остварен је контакт са месном заједницом РТБ. Остварен је значајан обухват деце осмогодишњим школовањем редовним похађањем наставе.
Сваке школске године сумирани су резултати једногодишњег рада. Школске 1957/58. године у свим разредима било је 1079 ученика. На понављање разреда упућено је 8,6% на поправни испит 11,7%. Позитиван успех је имало 79,7% од укупног броја уписаних. У години обележавања 100 годишњице борског основног школства, школске 1972/73. године на првом месту по постигнутом успеху школа „Бранко Радичевић“ имала је 94,2% позитивно оцењених, од укупно 1054 ученика. На понављање је упућено 1,6% и на поправни испит 4,2%. У позитивно оцењене ученике убрајају се ученици са одличним, врло добрим и добрим успехом, а од 1972/73. године и са довољним успехом.
Школске 1958/59. године  ученицима основних школа у Бору омогућено је да уче, по избору, више страних језика. Ученици ОШ „Бранко Радичевић“ опредељивали су се за енглески, француски или немачки језик у вишим разредима. Ученици VI разреда „добровољно су се изјаснили“ да желе да уче енглески или немачки језик. Настава страног језика за VI разред одржавана је једном недељно после наставе. Временом је дошло до укидања страних језика у VI разреду.

Comments