Упис првака

Добродошли прваци!

  • Уколико према пребивалишту дете припада другој школи, важно је да најкасније до 1.фебруара 2017.године, поднесете захтев за упис детета у нашу школу.

  • Први разред у школској 2017/2018.години водиће професори разредне наставе: Татјана Живковић, Биба Јовановић и Радмила Петковић, које имају запажене резултате рада на такмичењима ученика и активно учествују у свим школским и локалним манифестацијама са својим ученицима.

Контакт телефони:

  • Директор школе Петковић Радиша, 030/458-290

  • Секретар школе Цонић-Милошевић Маја, 030/428-881

  • Е-mail школе: osbrankoradicevic@mts.rs

Документа потребна за упис

  • Копија извода из матичне књиге рођених (за дете)

  • Потврда или уверење о извршеном лекарском (систематском) прегледу детета

  • Доказ о пребивалишту родитеља

  • Уверење о похађању припремног предшколског програма (доставити тек након завршетка предшколског програма)