Еколошка секција

Формирање еколошке свести  није ни мало лак задатак, поготово што живимо у времену са нарушеном равнотежом у природи. Стога, веома је битно код ученика развити еколошки поглед на свет који се базира на еколошким знањима и критичком вредновању односа према животној средини.

Наставник који је задужен за рад еколошке секције је Славољуб Тоскић, наставник биологије.

Еколошка секција


Comments