Фолклорна секција

У нашој школи, већ годинама уназад, успешно ради фолклорна секција, чији је циљ увођење ученика у свет традиције и очување културне баштине. Фолклорна секција се реализује у нашем издвојеном одељењу у Оштрељу, а учитељи задужени за рад секције су: 
  • Снежана Чолаковић
  • Иван Лазаревић

Фолклорна секција


Comments