Ликовна секција

Полазећи од чињенице да ликовно изражавање заузима веома значајно место у дечијој психологији и да позитивно утиче на развој маште, креативности али и на изражавање ставова код деце, наше учитељице и наставница ликовне културе интензивно раде са многобројним заинтересованим ученицима у оквиру ликовне секције, а продукте малишана, са правом, поносно излажу у холу школе!

Радом ликовне секције руководе учитељице:
  • Татјана Живковић
  • Радмила Петковић
као и наставница ликовне културе Јадранка Вукојичић.


Ликовна секција


Comments