Важна документа

Овде се налазе везе ка документима важним за рад школе.
Приказан је следећи број ставки: 12
називвезаопис
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Сортирај 
 
називвезаопис
АМС осигурање ученика за школску 2018/2019. АМС осигурање АМС осигурање ученика за школску 2018/2019. 
Закон о основама система образовања и васпитања Закон о основама система образовања и васпитања Закон о основама система образовања и васпитања 
Закон о основном образовању и васпитању Закон о основном образовању и васпитању Закон о основном образовању и васпитању 
Закон о уџбеницима  Закон о уџбеницима Закон о уџбеницима  
Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање 
Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику 
Правилник о обављању друштвено корисног, односно хуманитарног рада Правилник о обављању друштвено корисног, односно хуманитарног рада Правилник о обављању друштвено корисног, односно хуманитарног рада 
Правилник о оцењивању Веза ка правилнику о оцењивању Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 
Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању 
Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 
Школски програм за период 2019-2023 https://drive.google.com/drive/folders/0B9hO8lJoj8P9fldVUV92LWtOMkR3enpjVEtBTWJhZGowOTJDQnNOV2xoZTVhdmlWZjk3bjg Школски програм за период 2019-2023 
Школски развојни план за период 2015-2020 https://drive.google.com/drive/folders/0B9hO8lJoj8P9fldVUV92LWtOMkR3enpjVEtBTWJhZGowOTJDQnNOV2xoZTVhdmlWZjk3bjg Школски развојни план за период 2015-2020 
Приказан је следећи број ставки: 12
Ċ
Иван Живковић,
3. 11. 2021. 01:43
Ċ
Иван Живковић,
3. 11. 2021. 01:44
Ċ
Иван Живковић,
3. 11. 2021. 01:44
Ċ
Иван Живковић,
3. 11. 2021. 01:44
Ċ
Иван Живковић,
3. 11. 2021. 01:44
Ċ
Иван Живковић,
3. 11. 2021. 01:44
Ċ
Иван Живковић,
3. 11. 2021. 01:44
Ċ
Иван Живковић,
3. 11. 2021. 01:44
Ċ
Иван Живковић,
3. 11. 2021. 01:44
Ċ
Иван Живковић,
3. 11. 2021. 01:44
Ċ
Иван Живковић,
3. 11. 2021. 01:44
Ċ
Иван Живковић,
3. 11. 2021. 01:45
Ċ
Иван Живковић,
3. 11. 2021. 01:45
Ċ
Иван Живковић,
3. 11. 2021. 01:45
Ċ
Иван Живковић,
3. 11. 2021. 01:45
Ċ
Иван Живковић,
3. 11. 2021. 01:45
Ċ
Иван Живковић,
3. 11. 2021. 01:45