За све. Инклузија

Сва деца имају право да се играју и уче заједно. Деца се не смеју омаловажавати или разликовати, тако што ће се издвајати или одстрањивати ради својих потешкоћа или посебних потреба.Литература за ученике: прочитајте Бонтончић
Comments