2013/2014.

На крају ове школске године ученици осмог разреда полажу завршни испит. Завршни испит је обавезан за све ученике. На овом испиту постоје три теста: тест из српског језика, тест из математике и комбиновани тест. Комбиновани тест садржи питања из биологије, географије, историје, физике и хемије. На тестовима из српског језика и математике може да се добије највише по 16 бодова док на комбинованом тесту може да се освоји до осам бодова.

Одговарајуће збирке задатака за припрему за завршни испит садрже задатке и питања која би требала да омогуће ученицима да се припреме за завршни испит. Ипак, задаци који ће бити на завршном испиту не налазе се у збиркама.

Детаљан поступак решавања задатака из математике можете да нађете на сајту "Учи слободно".


Учи слободно


Comments